همه حق زندگی دارند

من امده ام تا حرفی را بگویم و ان را خواهم گفت. . .

اگذ پیش از به زبان اوردن ان مرگ مرا دریابد

فردا ان را به زبان می اورد

ریرا فردا هیچ راضی را در کتاب ابدیت پنهان نمیگذارد

من امده ام تا در شکوه عشق و زیبایی زندگی کنم

من اینجایم . . .مردم نمیتوانند مرا از زندگیم تبعید کنند

اگر چشمانم را در اورند به نجوای عشق گوش خواهم سپرذ

اگر گوش هایم را  بگیرند من وجدو سرور را در نوازش نسیم خواهم یافت

و اگر هوا را دریغ کنند از من"من با روحم زندگی میکنم

 وان چه من میگویم این است که فرداها به ما می اموزند هیچ کس نمی تواند حق زیستن را از کسی سلب کند

بدون داشتن چشم و گوش هم میتوان زندگی را زیبا کرد

/ 3 نظر / 16 بازدید
samyra

رقاص که باشی دیگر آهنگ خاصی معنا ندارد باهر آهنگی باید برقصی!!! و این روزها .... چه بد آهنگ هایی میزند روزگار ، و من ... هر روز برایش می رقصم . . . !! وبلاگت خیلی خوشگله گلم دوس داشتی به منم سر بزن [ماچ][ماچ][ماچ]

برادر حامد

سلام هانا جون هم مطلبات هم خودت هم قالبت خیلی خوجگله

زهرا شمس

توکی وقت کردی ایـــــــــــــــــنهمه مطلب بزاری؟؟؟؟؟؟؟؟؟[خجالت]