ادم ها و انسان ها


آدم‌ها زندگی می‌کنند… انسان‌ها زیبا زندگی می‌کنند!
آدم‌ها می‌شنوند… انسان‌ها گوش می‌دهند!
آدم‌ها می‌بینند… انسان‌ها عاشقانه نگاه می‌کنند!
آدم‌ها در فکر خودشان هستند… انسان‌ها به دیگران هم فکر می‌کنند!
آدم‌ها می‌خواهند شاد باشند… انسان‌ها می‌خواهند شاد کنند!
آدم‌ها،اسم اشرف مخلوقات را دارند… انسان‌ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می‌دهند!
آدم‌ها انتخاب کرده‌اند که آدم بمانند… انسان‌ها تغییر کردن را پذیرفته‌اند، تا انسان شدند!
آدم‌ها می‌توانند انسان شوند… انسان‌ها در ابتدا آدم بودند!
آدم‌ها… انسان‌ها…
“آدم‌ها آدم‌اند… انسان‌ها انسان!
اما…
آدم‌ها و انسان‌ها هر دو انتخاب دارند…

اینکه آدم باشند یا انسان، انتخاب با خودشان است ”.
/ 6 نظر / 15 بازدید
زهرا شمس

دیدی میگفتم شنیدن با گوش کذدن فرق داره اجیییییی حالا خودت اعتراف کردی[نیشخند]

سحر

تنها بودن قدرت میخواهد........ و این قدرت را کسی ب من داد........ ک روزی می گفت تنهایت نمیگزارم..!!

سحر

میدونی اوج تنهایی کجاس؟؟ اونجایی که نصفه شبی تو خیابون داری قدم میزنی..همه جا ساکته..یهو دلت هواشو میکنه..ولی اون دیگه نیس.. یا وقتیکه تو یه جمع دوستانه نشستی..همه رفیقات دارن با مخاطب خاصشون اس ام اس بازی میکنن یا دارن باهاشون حرف میزنن..ولی تو......فقط نگاه میکنی..حسرت میخوری..بغص میکنی..و حتی گریه..

ندا

[دست]