این روز ها

بدون ملاحظه ایام را می گذرانیم،

خیلی کم می خندیم،

خیلی تند رانندگی می کنیم،

خیلی زود عصبانی می شویم،

تا دیروقت بیدار می مانیم،

خیلی خسته از خواب برمی خیزیم،

خیلی کم مطالعه می کنیم،

اغلب اوقات تلویزیون نگاه می کنیم و

 خیلی بندرت دعا می کنیم

چندین برابر مایملک داریم اما ارزشهایمان کمتر شده است.

خیلی زیاد صحبت می کنیم، به اندازه کافی دوست نمی داریم و خیلی زیاد دروغ می گوییم

 زندگی ساختن را یاد گرفته ایم اما نه زندگی کردن را ؛

تنها به زندگی سالهای عمر را افزوده ایم و نه زندگی را به سالهای عمرمان

ما ساختمانهای بلندتر داریم اما طبع کوتاه تر، بزرگراه های پهن تر

اما دیدگاه های باریکتر

بیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم، بیشتر می خریم اما کمتر لذت

 می بریم

ما تا ماه رفته و برگشته ایم اما قادر نیستیم برای ملاقات همسایه

جدیدمان از یک سوی خیابان به آن سو برویم

فضای بیرون را فتح کرده ایم اما فضا درون را نه، ما اتم را شکافته ایم

 اما تعصب خود را نه!

 بیشتر می نویسیم اما کمتر یاد می گیریم، بیشتر برنامه می ریزیم اما

کمتر به انجام می رسانیم

عجله کردن را آموخته ایم و نه صبر کردن،

درآمدهای بالاتری داریم اما اصول اخلاقی پایین تر،

کامپیوترهای بیشتری می سازیم تا اطلاعات بیشتری نگهداری کنیم، تا رونوشت های بیشتری تولید کنیم، اما ارتباطات کمتری داریم.

ما کمیت بیشتر اما کیفیت کمتری داریم

 اکنون زمان غذاهای آماده اما دیر هضم است، مردمی بلند قامت اما

شخصیت های پست،

سودهای کلان اما روابط سطحی

فرصت بیشتر اما تفریح کمتر، تنوع غذای بیشتر اما تغذیه ناسالم تر؛

 درآمد بیشتر اما طلاق بیشتر؛ منازل رویایی اما

 خانواده های از هم پاشیده

نوشته شده در ۱۳٩٢/۸/٩ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ توسط هانا نظرات () |