تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۳۱ | ۱:٠٩ ‎ب.ظ | نويسنده : هانا
تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٢٩ | ٩:٥۳ ‎ب.ظ | نويسنده : هانا


برچسب‌ها:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٢٩ | ٥:٢٧ ‎ب.ظ | نويسنده : هانا

من امده ام تا حرفی را بگویم و ان را خواهم گفت. . .

اگذ پیش از به زبان اوردن ان مرگ مرا دریابد

فردا ان را به زبان می اورد

ریرا فردا هیچ راضی را در کتاب ابدیت پنهان نمیگذارد

من امده ام تا در شکوه عشق و زیبایی زندگی کنم

من اینجایم . . .مردم نمیتوانند مرا از زندگیم تبعید کنند

اگر چشمانم را در اورند به نجوای عشق گوش خواهم سپرذ

اگر گوش هایم را  بگیرند من وجدو سرور را در نوازش نسیم خواهم یافت

و اگر هوا را دریغ کنند از من"من با روحم زندگی میکنم

 وان چه من میگویم این است که فرداها به ما می اموزند هیچ کس نمی تواند حق زیستن را از کسی سلب کند

بدون داشتن چشم و گوش هم میتوان زندگی را زیبا کرد


برچسب‌ها:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٢٩ | ٥:۱٧ ‎ب.ظ | نويسنده : هانا

اینگونه زندگی کنیم:

ساده اما زیبا

مصمم اما بیخیال

متواضع اما سر بلند

مهربان اما جدی

سبز اما بی ریا

عاشق اما عاقل<3


برچسب‌ها: اینگونه باشیم

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٢٩ | ۱:٢٩ ‎ب.ظ | نويسنده : هانا

ادم ها در دو حالت همدیگر را ترک میکنند:

اول اینکه احساس کنند کسی دوستشون نداره

دوم اینکه احساس کنند کسی خیلی دوستشون داره ه ه


برچسب‌ها:

تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٢٩ | ۱:٠٠ ‎ب.ظ | نويسنده : هانا

اگر بادلت چیزی یا کسی رو دوست داشتی زیاد جدی نگیرش..

چون ارزشی نداره چون کار دل دوست داشتنه مثل مار چشم که دیدنه

اما اگه یه روز با عقلت کسی رو دوست داشتی اگه عقلت عاشق شد بدون که داری چیزی رو تجربه میکنی که اسمش عشق واقعیه

{افلاطون}


برچسب‌ها: